KGMT

Home » Over KGMT

Over KGMT

Missie

Het Kennisinstituut is een not-for-profit organisatie die zich inzet voor het bevorderen van de toegankelijkheid van behandelingen in de zorg. KGMT wil het verloop van processen positief beïnvloeden en een bijdrage leveren aan oplossingen voor knelpunten en vraagstukken, verbetering van beleid en de uitwerking daarvan. KGMT is daarbij gebaseerd op de inbreng van belanghebbenden partijen bij toegang tot zorg, zoals de overheid, ziekenhuizen, patiënten, juristen, zorgverzekeraars, bedrijven, specialisten, apothekers, financieel specialisten en andere professionals. Het instituut biedt aan alle betrokken organisaties en personen gelegenheid tot het uitwisselen en overdragen van kennis, visie en inzichten. KGMT organiseert hiervoor verschillende activiteiten, symposia en trainingen.